Palvelut omistajille
Vuokrausprosessimme toimii ja täyttää tiloja
Vuokrausprosessimme kokonaisuudessaan
Tyhjät /
vapautuvat tilat
• Tutustuminen tiloihin
Tilojen
markkinointi
• Tilojen tehokas markkinointi eri portaaleissa
Kysyntä
• Monipuolinen valikoima luo edellytykset kysynnälle
Tilojen
kassavirran
alkaminen
• Aikaa ja vaivaa säästyy, vuokrausriskit pienenevät
Palvelumme kiinteistön omistajille
Tarjoamme toimitilojen, kiinteistöjen ja liikehuoneistojen omistajille tehokasta ja luotettavaa ja a välityspalvelua. Tavoitteenamme on käynnistää kiinteistönne kassavirran alkaminen nopeasti ja kustannustehokkaasti kattavan yhteistyöverkostomme, laajan kontaktiverkoston ja syvällisen markkinatuntemuksemme avulla.
Markkinointipanostus, laaja kontaktipintamme ja kehittynyt päivitysjärjestelmämme erottaa meidät muista alan toimijoista ja takaa hyvän näkyvyyden. Käytämme markkinoinnissamme kaikkia keskeisiä ja merkittävämpiä nettiportaaleja parhaaksi katsomallamme tavalla.
Etsimme teille parhaat vuokralaiset
Aktiivisten markkinointitoimenpiteiden ja laajan kontaktiverkostomme, kattavan ja monipuolisten palvelujemme avulla tarjoamme kiinteistön omistajille laajan kysynnän, josta valitsemme, karsimme ja seulomme sekä esittelemme toimitiloihinne aina sopivimmat vuokralaisehdokkaat.

Tarkistamme vuokralaisehdokkaiden taustatiedot eli luottotiedot ja riskiluokituksen. Olemme mukana koko vuokrausprosessin ajan ja seuraamme vuokralaisten toimitilatarpeiden kehitystä.

Toimitilapalvelumme asiantuntijat etsivät jatkuvasti toimitiloihinne vuokralaisehdokkaita tai eri ostajatahoja. Teemme aina tarvittavan taustatyön puolestanne.

Kartoitamme tilanhakijoiden alkutilanteen ja tarpeet sekä olemme apuna koko vuokrausprosessin ajan aina tilojen luovutukseen saakka.
Yhteistyö palvelumme kanssamme tarjoaa teille suuremman määrän potentiaalisia vuokralais- ja ostajaehdokkaita, säästää aikaanne ja vaivaanne sekä käynnistää toimitilojenne kassavirran nopeammin.

Palveluamme eivät aiheuta teille ylimääräisiä kuluja, sillä veloitamme teitä ainoastaan onnistuneista vuokrauksista tai myynneistä.

Tarvittaessa avustamme ja konsultoimme teitä erilaisissa kiinteistöasioissa tai -kehityshankkeissa. Näistä palveluista ja niiden kustannuksista sovitaan erikseen.
OTA YHTEYTTÄ